Dodatočné zmeny v rodinných prídavkoch v Rakúsku pre roky 2020/2021

Dodatočné zmeny v rodinných prídavkoch v Rakúsku pre roky 2020/2021 – podpora pre poberateľov rodinných prídavkov počas Corona krízy.

 

V marci 2020 bol v Rakúsku založený fond pre núdzové situácie v rodine (Familienhärtefonds), ktoré vznikli v dôsledku sťažených rodinných situácií počas pandémie Covidu 19. Pôsobenie fondu bolo stanovené do marca 2021 a dodatočne predlžené do júna 2021.  O akú podporu ide:

  1. Rodinné prídavky boli automaticky schválené a vyplatené všetkým poberateľom rodinných prídavkov do marca 2021 a to bez nutnosti predloženia akýchkoľvek dokladov, ktoré sa nebudú predkladať ani dodatočne. Pôvodne to platilo len do septembra 2020, ale v dôsledku ťažkej pandémie Covidu 19, bolo vyplácanie prídavkov predĺžené do marca 2021.
  2. Nárok na automatické priznanie a vyplatenie rodinných prídavkov do marca 2021 má každý, kto mal od marca 2020 do februára 2021 najmenej jeden mesiac zákonný nárok na rodinné prídavky.  To znamená že do marca 2021 majú nárok na automatické vyplatenie prídavkov všetci, ktorí napríklad:
  • Ukončili živnosť, respektíve zamestnanie, v Rakúsku po 01.03.2020 t.z. 02.03.2020 a neskoršie. Keďže mali nárok na prídavky aj za marec 2020, majú automaticky vyplatené prídavky do marca 2021.
  • Ak dieťa ukončilo strednú školu alebo štúdium na vysokej škole v roku 2020, prídavky sú priznané a vyplatené až do marca 2021.
  • Ak niekto pracoval v Rakúsku len časť obdobia od marca 2020 do marca 2021 a požiada o rodinné prídavky, tie mu budú vyplatené automaticky až do marca 2021, bez ohľadu na to, ako dlho pracoval v Rakúsku. Stačí ak mu na nich vznikol nárok aspoň za jeden mesiac v uvedenom období.
  • V prípade, že už niekto oznamoval finančnému úradu, že mu zanikol nárok na prídavky, tie budú napriek tomu vyplatené resp. ponechané.

Všetci, ktorí teraz dostali vyplatené prídavky do marca 2021, aj keď na nich nemali mať pôvodne nárok, môžu ostať pokojní. Vyplatenie prídavkov je v súlade zo zákonom a nebudú sa vracať a ani predkladať žiadne podklady. Tí, ktorým ešte prídavky ešte neboli vyplatené, ich dostanú v najbližšom období. 

2021-08-01

 

NzZmZGU4