Základné povinnosti opatrovateľov, ktorí vykonávajú opatrovateľskú činnosť na živnosť

1. Ročné zúčtovanie príjmu (nevyhnutné)

2. Podanie daňového priznania na Slovensku (povinné)

3. Podanie daňového priznania v Rakúsku (závisí od výšky príjmu po odpočítaní výdavkov, príp. od vyzvania na jeho podanie príslušným finančným úradom)

 

1. Po ukončení účtovného roka(v našom prípade je to kalendárny rok) musí každý živnostník urobiť zúčtovanie svojho celoročného príjmu. Vykonáva s to systémom Einnahmen-Ausgaben-Rechnung podľa rakúskeho zákona o dani z príjmu - Einkommenssteuergesetz-EStG 1988. Je to systém jednoduchého účtovníctva určeného pre malé a stredné firmy. Toto zúčtovanie príjmu predkladáte kontrolným orgánom v prípade kontroly.

2. Väčšina opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku má trvalé bydlisko na Slovensku, pracujú na turnusy – dva týždne doma dva v Rakúsku a ich stredisko životných záujmov je tiež na Slovensku. To znamená že sú rezidentmi Slovenskej republiky a preto sú povinné podávať daňové priznanie na Slovensku,ak ich zdaniteľné príjmy z celosvetových zdrojov v kalendárnom roku presiahli 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2016 je to suma 1 901,67€ (podľa zákona č. 595/2003 Z.z.o daní z príjmov). Koho príjem presiahol túto sumu, musí podať daňové priznanie na Slovensku. Usmernenie k problému zdaňovania príjmu opatrovateliek pôsobiacich v Rakúsku, vydalo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2009.

Čo sa týka platenia daní, tie sa pri príjmoch z Rakúska neplatia.  Medzi Rakúskom a Slovenskom bola uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Uplatňuje sa metóda vyňatia príjmov. To znamená, že Vaše príjmy nebudú na Slovensku zdanené.

3. Ďalšia povinnosť je podanie daňového priznania v Rakúsku. Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/ka, ktorí boli na jeho podanie vyzvaní finančným úradom, alebo ktorých príjem za uplynulý kalendárny rok presiahol určitú výšku. Za rok 2016 je to suma 11 000€. Pri príjme pod touto hranicou nie je potrebné podávať daňové priznanie. Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania. Bližšie informácie k tejto problematike nájdete TU.

Príbuzné články:

Daňové informácie

Daňové bonusy v Rakúsku a na Slovensku

2017-01-09

 

M2YxNWJ