Cenník za služby

  • Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie na Slovensku

Cena: 58,00€

  • Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie v Rakúsku

Cena: 78,00€

  • Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie na Slovensku a v Rakúsku

Cena: 88,00€

  • Spracovanie rôznych odvolaní, sprievodných listov na úrady v Rakúsku

Cena: dohodou podľa druhu odvolania, sprievodného listu atď.

  • Spracovanie daňového priznania zo závislého pomeru-zamestnanci - čítaj TU

Cena: dohodou

Príplatky:

  • Za vyplnenie ďalších formulárov na uplatnenie rôznych bonusov, ktoré sa neuplatňujú priamo v daňovom formulári

Cena: dohodou

  • Veľa nezrovnalostí v príjmoch

Cena: môže byť navýšená,max. však o 20€

  • Uplatnenie si skutočných daňových odpisov namiesto paušálu

Cena: dohodou

V cene je zahrnuté aj celoročné poradenstvo, preloženie, pozastavenie príp. zrušenie živnosti, zaslanie potrebných formulárov.

Zasielanie podkladov

Podklady na spracovanie ročného zúčtovania a spracovanie daňových priznaní je možné zaslať poštou,faxom alebo emailom. Predtým je potrebný telefonický kontakt, pretože záujemcovi bude zaslaný(buď poštou alebo emailom) dotazník na vyplnenie osobných údajov a tento je potrebné zaslať spolu s podkladmi na spracovanie zúčtovania a daňových priznaní.

Potrebné podklady:

  • Osobný dotazník - zašlem emailom, poštou
  • Vystavené faktúry za vykonané služby(Rechnung,Honorarnote, výpisy z banky atď.)
  • Potvrdenie o zaplatení soc. odvodov v Rakúsku(najlepšie kvartálne výpisy z SVA ak sú)
  • Príp. potvrdenia o ďalších príjmoch z nezávislej ako aj zo závislej činnosti, tak z Rakúska ako aj zo Slovenska

Pozor!!! V prípade, že nemáte žiadne potvrdenia o svojom príjme (faktúry, príjmové doklady, výpisy z banky) kontaktujte ma.

Kontakt

 

M2JmY2Q3