Cenník za služby

 • Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie na Slovensku

Cena: 58,00€ + poštovné

 • Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie v Rakúsku

Cena: 78,00€ + poštovné

 • Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie na Slovensku a v Rakúsku

Cena: od 93,00€ do 105,00 (podľa náročností slovenského DP) + poštovné

 • Spracovanie rôznych odvolaní, sprievodných listov na úrady v Rakúsku

Cena: dohodou podľa druhu odvolania, sprievodného listu atď.

 • Vrátenie daní z Rakúska / Spracovanie daňového priznania zo závislého pomeru-zamestnanci - čítaj TU

Cena: dohodou

Príplatky:

 • Za vyplnenie ďalších formulárov na uplatnenie rôznych bonusov, ktoré sa neuplatňujú priamo v daňovom formulári

Cena: dohodou

 • Veľa nezrovnalostí v príjmoch

Cena: môže byť navýšená,max. však o 20€

 • Uplatnenie si skutočných daňových odpisov namiesto paušálu

Cena: dohodou

V cene je zahrnuté aj celoročné poradenstvo, preloženie, pozastavenie príp. zrušenie živnosti, zaslanie potrebných formulárov.

Zasielanie podkladov

Podklady na spracovanie ročného zúčtovania a spracovanie daňových priznaní je možné zaslať poštou,faxom alebo emailom. Predtým je potrebný telefonický kontakt, pretože záujemcovi bude zaslaný(buď poštou alebo emailom) dotazník na vyplnenie osobných údajov a tento je potrebné zaslať spolu s podkladmi na spracovanie zúčtovania a daňových priznaní.

Potrebné podklady:

 • Osobný dotazník - zašlem emailom, poštou
 • Vystavené faktúry za vykonané služby(Rechnung,Honorarnote, výpisy z banky atď.)
 • Potvrdenie o zaplatení soc. odvodov v Rakúsku(najlepšie kvartálne výpisy z SVS ak sú)
 • Príp. potvrdenia o ďalších príjmoch z nezávislej ako aj zo závislej činnosti, tak z Rakúska ako aj zo Slovenska

Pozor!!! V prípade, že nemáte žiadne potvrdenia o svojom príjme (faktúry, príjmové doklady, výpisy z banky) kontaktujte ma.

Kontakt

 

ZDQ4ZGI1