Vrátenie daní z Rakúska
Vrátenie daní z Rakúska

Vrátenie dane je v podstate podanie daňového priznania zo závislého pomeru t.z. týka sa zamestnancov. Daňové priznanie je možné podať v Rakúsku spätne do 5 rokov a tým si uplatniť vyplatenie daňových preplatkov, ktoré vzniknú po podaní daňového priznania. U Slovákov pracujúcich v Rakúsku dosahujú daňové preplatky spravidla niekoľko stoviek resp. niekoľko tisícov eur. Záleží na dĺžke vykonávanej práce v danom kalendárnom roku, výške príjmu a výške dani, odvedenej zamestnávateľom finančnému úradu.

Daňové preplatky

Na vzniku daňových preplatkov sa podieľajú hlavne:

  • Nezdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý je za rok 2023 vo výške 11.063 Eur a za rok 2024 vo výške 12.816 Eur
  • Zníženie základu dane
  • Uplatnenie bonusov, ktoré priamo znižujú daň

Na znížení základu dane sa podieľajú bonusy pre poberateľov rodinných prídavkov, cestové náklady, náklady na ubytovanie v Rakúsku a pod.

Medzi bonusy, ktoré znižujú priamu daň patria napr. bonusy pre samoživiteľov rodín príp. samoživiteľov detí, Familienbonus Plus a pod.

Spôsob spracovania daňového priznania

V rámci spracovania daňového priznania zaručujem každému klientovi maximálne možný daňový preplatok a s jeho výškou bude klient oboznámený vopred, ešte pred podaním daňového priznania.

Daňové priznanie sa podáva buď v papierovej forme, alebo elektronicky po prihlásení klienta na elektronicky portál finančného  úradu.  O spôsobe podania sa klient rozhodne sám.

Vyplatenie daňového preplatku

Daňový preplatok bude vyplatený priamo rakúskym finančným úradom na účet klienta a nie cez nejakého sprostredkovateľa, ako je to u iných firiem. Klient ma o všetkom prehľad a je o všetkom presne informovaný. V prípade prieťahov zo strany rakúskeho finančného úradu, bezplatne urgujem spracovanie daňového priznania.

Cena za spracovanie daňového priznania

Cena je s klientom dohodnutá vopred. Klient sa môže rozhodnúť po oznámení výšky daňového preplatku, či súhlasí s cenou za spracovanie a či chce daňové spracovať. V prípade, že nesúhlasí zo spracovaním, neplatí žiadny poplatok.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Klienti majú bezplatné celoročné poradenstvo. Poradenstvo pre klientov-čítaj TU

Kontakt

 

01.01.2024

YjA4Y