Daňové bonusy v Rakúsku a SR
Daňové bonusy v Rakúsku a na Slovensku

 

Daňové bonusy v Rakúsku

Každý zamestnanec v Rakúsku ako aj samostatne zárobkovo činné osoby majú za určitých podmienok nárok na rôzne bonusy.

Pre poberateľov rodinných prídavkov je to napr. daňový bonus na dieťa-Kinderabsetzbetrag. Od roku 2009 je výška bonusu 58,40eur na mesiac na každé dieťa. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať, pretože sa automaticky vypláca k rodinných prídavkom, ako aj k doplateniu rodinných prídavkov(Differenzzahlung).

Okrem toho si môžu samoživitelia rodín(Alleinverdiener) a samoživitelia detí(Alleinerzieher) uplatniť ďalšie bonusy, ktorých výška závisí od výšky príjmu a počtu vyživovaných detí v spoločnej domácnosti. Tieto bonusy sa v prípade príjmov pod hranicou daňovej povinnosti vyplácajú ako negatívna daň.

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov rodín-Alleinverdiener:

- určený pre rodiny ak je partner/ka - manžel/manželka nezamestnaný/á príp. príjem neprekročil sumu 6.000eur za kalendárny rok

  • bonus bez príplatku na dieťa(u bezdetných rodín): 364,00€ ročne - zrušené od 1.1.2011
  • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00€ ročne
  • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00€ ročne
  • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 889,00€ ročne

na každé ďalšie dieťa +220,00€

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov detí-Alleinerzieher:

- určený pre osamotených rodičov a vyživovateľov detí - slobodné a rozvedené matky a otcovia a vdovy

  • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00€
  • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00€
  • bonus s príplatkom na tri deti: 889,00€
  • bonus s príplatkom na štyri deti: 1 109,00€

na každé ďalšie dieťa +220,00€

  • Poberatelia rodinných prídavkov si môžu uplatniť ešte zníženie základu dane a to o sumu vo výške 440€ na každé dieťa - Kinderfreibetrag , na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky min. za 7 mesiacov kalendárneho roka - táto podmienka platí aj pre uplatnenie si nároku na prvé dva bonusy. 
  • Kinderfreibetrag bol do roku 2015 vo výške 220,00eur na každé dieťa, od roku 2016 sa zvýšil na dvojnásobok t.z. na 440,00eur na každé dieťa).

Daňový bonus na Slovensku

Na Slovensku je možné takisto získať daňový bonus. Nárok na daňový bonus majú daňovníci, ktorý spĺňajú podmienky podľa § 33 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Výška daňového bonusu je do 31.6.2011 vo výške 20,02€ a od 1.7.2011 20,51€ mesačne na každé vyživované dieťa, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. (ročne 243,18€).

Pre jednotlivé možnosti uplatnenia si daňových bonusov v Rakúsku a na Slovensku sa informujte osobne buď emailom alebo telefonicky.

Kontakt

POZOR!!!  O daňové bonusy je možné požiadať aj spätne.

Príbuzné témy:

Základné povinnosti

Daňové informácie

2017-03-09

YjYxN2NlMT