Základné povinnosti
Základné povinnosti opatrovateľov, ktorí vykonávajú opatrovateľskú činnosť na živnosť

1. Ročné zúčtovanie príjmu (nevyhnutné)

2. Podanie daňového priznania na Slovensku (povinné)

3. Podanie daňového priznania v Rakúsku (závisí od výšky príjmu po odpočítaní výdavkov, príp. od vyzvania na jeho podanie príslušným finančným úradom)

 

1. Po ukončení účtovného roka(v našom prípade je to kalendárny rok) musí každý živnostník urobiť zúčtovanie svojho celoročného príjmu. Vykonáva s to systémom Einnahmen-Ausgaben-Rechnung podľa rakúskeho zákona o dani z príjmu - Einkommenssteuergesetz-EStG 1988. Je to systém jednoduchého účtovníctva určeného pre malé a stredné firmy. Toto zúčtovanie príjmu predkladáte kontrolným orgánom v prípade kontroly.

2. Väčšina opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku má trvalé bydlisko na Slovensku, pracujú na turnusy – dva týždne doma dva v Rakúsku a ich stredisko životných záujmov je tiež na Slovensku. To znamená že sú rezidentmi Slovenskej republiky a preto sú povinné podávať daňové priznanie na Slovensku,ak ich zdaniteľné príjmy z celosvetových zdrojov v kalendárnom roku presiahli 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2023 je to suma 2 461,41€ (podľa zákona č. 595/2003 Z.z.o daní z príjmov). Koho príjem presiahol túto sumu, musí podať daňové priznanie na Slovensku. Usmernenie k problému zdaňovania príjmu opatrovateliek pôsobiacich v Rakúsku, vydalo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2009.

Čo sa týka platenia daní, od roku 2020 sa na príjmy zo živnosti dosiahnuté mimo územia Slovenskej republiky uplatňuje metóda zápočtu dane. Do roku 2019 sa uplaňovala metóda vyňatia dane. To znamená, že sa postupuje spôsobom, akoby boli príjmy dosiahnuté na Slovensku a daň zaplatená v zahraničí sa odráta od daňovej povinnosti na Slovensku. 

3. Ďalšia povinnosť je podanie daňového priznania v Rakúsku. Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/ka, ktorí boli na jeho podanie vyzvaní finančným úradom, alebo ktorých príjem za uplynulý kalendárny rok presiahol určitú výšku. Do roku 2022 to bola suma 11.000Eur, za rok 2023 je to suma 11 693,00Eur a za rok 2024 je to suma 12 465,00Eur. Pri príjme pod touto hranicou nie je povinné podávať daňové priznanie. Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať daňovníka na podanie daňového priznania. Bližšie informácie k tejto problematike nájdete TU.

Príbuzné články:

Daňové informácie

Daňové bonusy v Rakúsku a na Slovensku

31-12-2023

NmY4ODh