Poplatky do WKO
WKO – Wirtschaftskammer Österreich

Vznik členstva

Otvorením živnosti sa stáva každý podnikateľ automaticky členom hospodárskej komory v Rakúsku a aj členom príslušných odborových organizácií. Každá spolková krajina ma vlastnú hospodársku komoru. Príslušnosť ku hospodárskej komore je určená miestom, na ktoré je prihlásená živnosť - Gewerbestandort.

Po ohlásení živnosti dostane každý podnikateľ dôležité informácie členstve v hospodárskej komore a prístupové dáta, ktorými sa môže prihlásiť na internetovej stránke. Každý podnikateľ  tam má zriadený svoj účet, kde nájde informácie o svojej živnosti a iné zaujímavosti.

Poplatky

Súčasne musí každý podnikateľ platiť členské poplatky. Podnikatelia, ktorých ročný obrat nepresahuje sumu 150.000€ a ktorý nemajú žiadnych zamestnancov, platia len základný členský poplatok – Grundumlage. Výška členského je vo všetkých spolkových krajinách rozdielna. Výšku členského schvaľuje každoročne zhromaždenie odborovej organizácie a musí ju schváliť prezídium príslušnej krajinnej hospodárskej komory. Najnižšia je vo Viedni a dolnom Rakúsku 40€ a najvyššia v spolkovej krajine Kärnten 138€. Členské príspevky slúžia výlučne na financovanie odborových skupín a odborových zväzov a ich činnosti.

Členské poplatky sa uhrádzajú raz ročne, počas celej doby prevádzkovania živnosti.

V prípade pozastavenia živnosti počas celého jedného roku, je podnikateľ povinný uhradiť len 50% z ročného členského.

V prípade, že podnikateľ prevádzkuje živnosť menej ako pol roka, musí takisto zaplatiť členské len vo výške 50% z ročného členského.

V prípade, že podnikateľ je napr. 4 mesiace členom odborovej organizácie v jednej spolkovej krajine zaplatí len 50% z ročného členského poplatku. Po preložení živnosti do inej spolkovej krajiny, kde vykonáva podnikateľskú činnosť zvyšných 8 mesiacov, musí zaplatiť celé členské.

Ukončenie členstva

Povinnosť platenia poplatkov zaniká až zrušením živnosti.

Ďalšie témy:

Základné povinnosti

Daňové informácie

Poistenie v Rakúsku

Spravovanie živnosti

 

01.01.2024

ZWEwODlk