Úvodné informácie

Pre koho je táto stránka určená?

Táto stránka je určená predovšetkým opatrovateľom/kám, ako aj iným osobám pracujúcim v Rakúsku ako samostatne zárobkovo činné osoby t.z. na živnosť. Len málo začínajúcich živnostníkov ma znalosti a prehľad o rakúskych a slovenských účtovných a daňových zákonoch. Na tejto stránke nájdete veľa užitočných informácií, ktoré Vám pomôžu aby ste sa zorientovali hlavne v problematike opatrovania v rámci 24 - hodinovej starostlivosti.

Po otvorení živnosti vzniká každému podnikateľovi nielen právo na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ale otvorením živnosti vznikajú aj povinnosti a záväzky vyplývajúce zo zákona. Sú to predovšetkým povinnosti voči sociálnej poisťovni a finančnému úradu. Na tejto stránke si môžete preštudovať, čo presne k týmto povinnostiam patrí.

Informácie na tejto stránke su uplatniteľné aj pre ostatných pracovníkov a živnostníkov pohybujúcich sa v rámci Európskeho spoločenstva a vykonávajúcich pracovnú činnosť či už ako živnostníci, alebo v závislom pomere ako zamestnanci.

V prípade, že tu niekto nenájde riešenie na svoj problém, je možné sa bezplatne informovať prostredníctvom emailu, alebo aj telefonicky.

KONTAKT

 

Spustenie stránky 23.11.2009


 

Články sa pravidelne aktualizujú. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na konci každého článku.

Njg2NTgwZ