Termíny na podanie daňových priznaní za rok 2012

Slovensko

Daňové priznanie za rok 2012 sa musí podať do 02.04.2013. Pri neskoršom podaní daňového priznania bude daňovníkovy uložená pokuta vo výške ca. 33eur. Pri nerešpektovaní výzvy na podanie daňového priznania bude uložená pokuta vo výške ca. 332eur. Bližšie informácie o povinnosti podania daňového priznania na Slovensku čítajte TU.

 

Rakúsko

Daňové priznanie za rok 2012 sa podáva do 30.04.2013. V elektronickej forme do 30.6.2013

Prevádzkovatelia živnosti v Rakúsku, ktorým už bolo pridelené daňové číslo, musia podať daňové priznanie,aj keď ich príjem je pod hranicou 11.000eur.Ak tak neurobia,spravidla budú vyzvaný na jeho podanie v priebehu roka a to po 30.6.2012, kedy končí termín elektronického podavania daňových priznaní.

Pracujúci v Rakúsku, ktorý poberajú rodinné prídavky a majú nárok na daňový bonus ako samoživitelia dieťaťa/detí (týka sa väčšinou rozvedených matiek/otcov z ďeťmi),by mali takisto podať daňové priznanie,aj keď je ich príjem pod hranicou 11.000eur. Daňový bonus bude poukázaný ako negatívna daň daňovníkovi na účet.

Ďalšie informácie o podaní daňového priznania v Rakúsku čítajte TU.

2013-01-18

 

MjFmZjNkY