Nárok na rodinné prídavky v Rakúsku – koľko je potrebné odpracovať

Častým dôvodom pre nevyplatenie rodinných prídavkov v Rakúsku zo strany finančného úradu je nepravidelné vykonávanie opatrovateľskej činnosti , čo je spravidla  spôsobené častým striedaním pacientov, či už z dôvodu úmrtia pacienta, alebo iných dôvodov.

Názor a postup finančných úradov

Opatrovateľ/ka pracujúca na živnosť, ktorej zomrel pacient/klient(ďalej už len klient), alebo ktorá zmenila klienta  ma nárok na rodinné prídavky iba do konca daného mesiaca, ak nepodpíše novú zmluvu s novým klientom ešte v danom mesiaci, alebo najneskôr  ku prvému dňu nasledujúceho mesiaca.  Finančný úrad nevypláca rodinné prídavky aj  za mesiace, počas ktorých nebola skutočne vykonávaná živnostenská činnosť t.z. ak niekto čaká na nového klienta  jeden a viac mesiacov, nebudú mu vyplatené prídavky za tieto mesiace aj keď mal aktívnu živnosť a platil povinné soc. poistenie.

Tvrdenie finančných úradov  je chybné a takisto aj ich výklad Európskeho nariadenia vo veci vzniku nárokov na rodinné dávky.  Nesprávny postup finančných úradov už potvrdili aj dva nezávislé finančné senáty v Rakúsku (Unabhängiger Finanzsenat-UFS) , ktoré sú druhým stupňom odvolávacieho konania a takisto Rakúsky správny súd(Verwaltungsgerichtshof) vo Viedni.

Skutočný nárok na rodinné prídavky

Nárok na rodinné prídavky žiadateľ nestráca počas celej doby aktívnej živnosti  a to bez ohľadu na to, či má v danom mesiaci, príp. aj počas viacerých mesiacov za sebou nejaký príjem.  Musí sa jednať samozrejme iba o prechodné obdobie, počas ktorého žiadateľ hľadá nového klienta. Toto obdobie nie je ohraničené a môže sa jednať  aj o niekoľko mesiacov za sebou.  Po tomto období sa musí nasledovať opätovný výkon živnostenskej činnosti.

Nárok na rodinné prídavky ostáva zachovaný aj  v prípade nečinnosti zapríčinenej chorobou a materstvom.

POZOR:  výnimkou je obdobie nečinnosti po ktorom je živnosť zrušená, príp. pozastavená. V tomto prípade sa to môže vyhodnotiť, že živnosť ostala aktívna iba za účelom poberania rodinných dávok.

(Neplatí to pri zrušení živnosti po materstve).

Ako riešiť vzniknutú situáciu

Dá s predpokladať, že finančné úrady budú naďalej nevyplácať rodinné prídavky, ak žiadateľ v danom mesiaci nepredloží potvrdenie(Rechnung a pod.), že skutočne v danom mesiaci aj pracoval. Keďže väčšina žiadateľov samozrejme nepozná Európske nariadenia a Rakúsky odvolávací poriadok/Bundesabgabenordnung-BAO  a nevedie riešiť vzniknutú situáciu, rakúske finančné úrady tým ušetria veľké sumy peňazí .

Riešením je odvolanie, voči rozhodnutiu finančného úradu o rodinných prídavkoch podľa lehôt odvolávacieho poriadku.  Na to, aby o odvolaní rozhodoval  nezávislý finančný senát je potrebné písať až dve odvolania. Celý odvolávací proces trvá spravidla niekoľko mesiacov.  Najrýchlejšie rozhodnutie bolo v priebehu 4 mesiacov, najdlhšie trvalo ca. 18 mesiacov.

 

V prípade nejakých otázok ma kontaktujte:

 

Kontakt

 

Príbuzné témy:

Rodinné prídavky

 

ZWE3N2U