Zdaňovanie rodinných prídavkov zo zahraničia

Vzhľadom na množiace sa problémy pri podávaní daňových priznaní na Slovensku upozorňujem, že rodinné prídavky poberané v Rakúsku sa na Slovensku nezdaňujú a to bezohľadu na to, čo tvrdia niektoré pracovníčky na daňových úradoch pri preberaní daňových priznaní.  Podrobné objasnenie tu bude napísané až po daňovom období. Klientom objasním tento problém telefonicky.

 

2013-03-05

 

ZjU2Z