Registračná povinosť - Elektronické registračné pokladne

V rámci daňovej reformy 2015/2016 (Steuerreformgesetz 2015/2016) vstupuje od 01.05.2016 do platnosti povinnosť  pre všetkých podnikateľov a firmy  v Rakúsku, od určitej hranice ročného obratu a hranice príjmov v hotovosti, viesť si podrobnú evidenciu príjmov a vydávať  potvrdenia o platbách v hotovosti z elektronickej registračnej pokladne.

Povinnosť zaviesť elektronickú registračnú pokladňu vzniká:

  • Pri prekročení ročného obratu 15.000eur
  • Pri prekročení  prímov z platieb v hotovosti  7.500,00eur

Aby vznikla povinnosť zavedenia   elektronickej registračnej pokladne, musia byť prekročené obe hranice, ročný obrat a aj výška príjmov platieb hotovosti .

Ak podnikateľ zistí, že mu počas kalendárneho roka, vznikla povinnosť zavedenia elektronickej registračnej pokladnice, musí  si ju zabezpečiť  do začiatku štvrtého mesiaca nasledujúceho po zistení skutočnosti,  že vznikla povinnosť zavedenia elektronickej registračnej pokladne.

Cena elektronických registračných pokladníc sa pohybuje aj s výbavou od. ca. 400,00eur do ca. 1.000,00eur.

Podpora finančného úradu pri zadovážení si eletr. registr. pokladne je vo výške max. 200,00eur na jednu firmu a uplatniť sa dá v rámci daňového priznania na formulári  E 108c.

Od 01.01.2017 majú firmy a podnikatelia, ktorým  vznikla povinnosť zavedenia registračnej pokladnice, povinnosť zaviesť aj bezpečnostné zariadenie zabraňujúce manipulácií s pokladňou.

Kópiu potvrdenia vytlačeného z elektr. registr. pokladnice musí podnikateľ   či firma uchovávať  nasledujúcich 7 rokov kvôli prípadnej kontrole.

Pôsobnosť zákona:

Na vznik povinnosti  zavedenia elektr. registračnej pokladne (od 01.05.2016) sa berie do úvahy obrat a príjem peňazí v hotovosti  od 01.01.2016  t.z. ak niekto prekročí obe hranice v Júni 2016, má povinnosť zaviesť registračnú pokladňu od 01.Októbra 2016.

Sankcie

Pri nedodržaní povinnosti zavedenia elektronickej registračnej pokladne v zákonnej lehote, môže byť uložená sankcia až do výšky 5.000,00eur.

Výnimky zo zákona

Výnimky sa tykajú iba:

Obchodovania na voľnom priestranstve ako trhy  a pod.   a to max. do obratu 30.000eur

Jednorazové  daňovo zvýhodnené podujatia ako  napr. menšie podujatia typu Feuerwehrfest a pod.

Predajné automaty do sumy 20eur za jednorazový  predaj

Parkovacie automaty

Internetové obchody

Kompletné výnimky sú uvedené v zákone TU.

 

Ako sa vyhnúť  vzniku registračnej povinnosti?

Je potrebné regulovať príjem v  hotovosti počas kalendárneho roka a fakturovať  klientovi  sumy na faktúre na vyplatenie v  hotovosti len do výšky 7.500eur. Zvyšok musí  ísť prevodom. Faktúry by mali byť upravené tak, aby bolo jasné, či boli(alebo budú) peniaze vyplatené prevodom, alebo v hotovosti.

Suma na faktúre môže byť aj rozdelená t.z. časť môže byť vyplatená prevodom a časť v hotovosti.

V prípade, že ste si istý, že Váš príjem v hrubom nepresiahne 15.000eur, môžete peniaze preberať v hotovosti celý rok.

POZOR!!!  Do príjmu je potrebné zahrnúť aj vecné príjmy-Sachbezüge (za beplatnú stravu a ubytovanie), ktoré sa považujú v zmysle zákona za príjem v hotosti (Bargeld).

O prípadných zmenách ohľadom povinnosti zavedenia reg. pokladníc Vás budem informovať v tomto článku

- Článok bol už upravený na základe najnovšieho rozhodnutia Ústavného súdu vo viedni - úprava 01.04.2016 - Čitajte tu.

 

Kompletné informácie nájdete na stránke finančného úradu TU.

 

2016-04-01

 

ZDc2MG