Postup pri potvrdzovaní formulárov E401 a E411

Z dôvodu zaneprázdnenosti bude článok zverejnený v priebehu mája až júna. V prípade potreby sa prosím informujte telefonicky

 

2016-04-01

 

N2ZkZGU2