Kedy vzniká v Rakúsku nárok na prídavky do 25 roka života dieťaťa?

Keďže je dosť veľa prípadov, kedy sa poberatelia prídavkov v Rakúsku domáhajú prídavkov do 25. roka života dieťaťa, dovolím si objasniť, prečo vo väčšine prípadov nie je nárok na prídavky až do 25. roka života dieťaťa.  V Rakúsku sa vyplácajú rodinné prídavky do 24 roka života dieťaťa a len s niektorými výnimkami do 25. roka života dieťaťa.  Jednou z výnimiek  je §2 ods.1 pism. j  - Familienlastenausgleichsgesetz 1967.

Nárok na prídavky je pre plnoleté deti, ktoré dovŕšili 25. roka života ak:

- štúdium začalo ešte v roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 19. rok života

- zákonná dĺžka štúdia je min. 10. semestrov

- zákonná dĺžka štúdia nebola prekročená(napr. z dôvodu prerušenia štúdia)

 

Veľa detí nespĺňa prvý bod, hlavne kvôli predlženiu návštevy základne školy z 8  na 9 rokov.

Ďalej je problém druhý bod, keďže si mnohý zle vysvetľujú 10 semestrové štúdium.

Štúdium vysokej školy je ukončené bakalárskou skúškou. Ďalšie štúdium magisterské, inžinierske sa považuje za nové štúdium a nie za pokračujúce štúdium.  O 10 semestrové štúdium sa jedná len vtedy, ak nie je prerušené bakalárskou skúškou.

Čítajte ďalej:

Rodinné prídavky v rakúsku

 

MzFlNDVh