Ako sa vyhnúť problémom s prídavkami

Keďže ešte stále vznikajú problémy s vybavovaním rodinných prídavkov v Rakúsku, pokúsim sa objasniť postupy, ktorých by sa mali držať žiadatelia o rodinné prídavky a tiež príslušné úrady, ktoré rozhodujú o priznaní a vyplácaní rodinných prídavkov.  Jedná sa o situáciu, ak jeden z rodičov pracuje v inej krajine EÚ, ako je jeho bydlisko, bydlisko druhého rodiča a bydlisko dieťaťa.

V prvom rade sa posudzuje nárok na prídavky v mieste trvalého bydliska dieťaťa a rodičov.  Posudzuje sa stále situácia(práca)  oboch rodičov a to bez ohľadu na to, či spolu žijú v spoločnej domácnosti, alebo bez ohľadu na to, či sú zosobášený, alebo nie.

Ak pracuje aspoň jeden z rodičov v mieste ich trvalého bydliska(v našom prípade na Slovensku) nárok na prídavky ostáva na Slovensku. Ak druhý z rodičov pracuje napr. v Rakúsku, môže tam požiadať o doplatenie prídavkov do výšky, ako sa vyplácajú v Rakúsku, podľa rakúskych zákonov.  Ak jeden z rodičov nepracuje a druhý  pracuje v Rakúsku, nárok na vyplácanie celých prídavkov sa presúva do Rakúska. O správne posúdenie danej situácie je zodpovedný v prvom rade Úrad práce na Slovensku. Veľakrát sa už stalo, že úrad práce na Slovensku zle posúdil situáciu a to napr. tvrdením ,, ak pracujete v Rakúsku, prídavky Vám budú vyplácať tam´´ príp. ,, ak Vám celé prídavky vyplácajú v Rakúsku, mi Vám ich necháme naďalej pozastavené na Slovensku´´.

Preto je potrebné bezpodmienečne oznámiť Úradu práce každú zmenu v pracovnej činnosti na Slovensku t.z. prípadný koniec, alebo začiatok zamestnania jedného z rodičov dieťaťa, ak druhý  z rodičov pracuje na Rakúsku, odkiaľ poberajú či už celé prídavky, alebo si uplatňujú len doplatenie prídavkov.

Ak rodičovi dieťaťa pracujúcemu v Rakúsku nie je známi pobyt druhého rodiča dieťaťa, úrad práce môže preveriť cez sociálnu poisťovňu, či tam nie je registrovaný ako platca povinného poistenia, ako zamestnanec, alebo ako živnostník a podľa toho má rozhodnúť, či prizná nárok na prídavky na Slovensku, alebo nie.

Ak sa zle posúdi situácia a v Rakúsku sa vyplácali napr. celé rod. prídavky, pričom na základe zamestnania druhého rodiča na Slovensku, sa mali vyplácať v prvom rade na Slovensku v Rakúsku len dorovnať, finančný úrad bude žiadať vrátenie vyplatených prídavkov za celé obdobie, za ktoré boli zle vyplácané a to bez ohľadu na to, ktorá strana urobila chybu. Rakúsky finančný úrad môže poopraviť, či zrušiť svoje rozhodnutie spätne až do 5-tich rokov. V tom prípade sa spravidla musia vrátiť celé vyplatené prídavky naspať a môže sa požiadať len o dorovnanie prídavkov. Mnohý už doplatili na nesprávne rozhodnutia úradov a museli vrátiť prídavky za viac rokov. Potom si mohli požiadať len o dorovnanie.

Článok je zameraný len na uvedené konkrétne situácie, samozrejme vzniká mnoho iných situácií. Každý prípad sa posudzuje individuálne.

Čítajte tiež:

Rodinné prídavky v Rakúsku

2017-01-12


 

OThmOWE4NT