Povinnosť elektronickej komunikácie na Slovensku

Je povinná elektronická komunikácia resp. podávanie daňových priznaní na Slovensku pre Slovákov so živnosťou v Rakúsku?

NIE!!! 

Elektronická komunikácia s Finančnou správou od 01.07.2018 je povinná ak:

1 - je fyzická osoba  podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka t.z.:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného

2 - je osobou registrovanou pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

  • Zahŕňa povinnosť registrácie na základe podnikania na Slovensku resp. povinnosť platenia dane na Slovensku a pod. (musí mať pridelene DIČ)

Ak aspoň jedna z týchto dvoch podmienok nie je splnená, tak od 1.7.2018 sa na takúto osobu elektronická komunikácia nevzťahuje.

Ak teda nemáte živnosť v SR, tak sa na Vás elektronická komunikácia od 01.07.2018 nevzťahuje a daňové priznanie môžete podávať naďalej v papierovej forme.

 

YTkwN