Úprava/Zníženie rodinných prídavkov a daň. bonusov v Rakúsku od 01.01.2019

Nariadenie o prispôsobení rodinných prídavkov a daňových bonusov – Anpassungsverordnung

Od 01.01.2019 pristúpilo Rakúsko k úprave rodinných prídavkov a daňových bonusov podľa životnej úrovne krajiny, v ktorej dieťa žije resp. zdržiava sa a na ktoré vnikol nárok na základe práce rodičov dieťaťa v Rakúsku. Zavedenie tohto nariadenia nepostihlo len rodinné prídavky - Familienbeihilfe, ale aj daňové bonusy ako Alleinverdiener- a Alleinerzieherabsetzbetrag, Familienbonus Plus, Unterhaltsabsetzbetrag, Kindermehrbetrag, Kinderabsetzbetrag.  

Dávky sa prispôsobili resp. znížili na základe indexu životnej úrovne, ktorý je pre jednotlivé krajiny pravidelne určovaný štatistickým úradom Európskej únie – naposledy určený 01.06.2018. Uvádzam indexy vybraných krajín:  

Index priemernej životnej úrovne EÚ je 100, vypočítaný na základe cien, spotreby domácností, nepriamych daní a ďalších ukazovateľov. Index životnej úrovne Rakúska je 106, Nemecka 103, Slovenska 68 – ďalšie krajiny: Bulharsko 47, Česko 65.7, Poľsko 53.60 , Rumunsko 52.30, Maďarsko 59.60, Švajčiarsko 161.20, Anglicko 121.60, Grécko 84.10

Slovensko teda dopadlo ešte relatívne dobre oproti iným východoeurópskym krajinám. Podľa životnej úrovne bol vypočítaný koeficient prispôsobenia dávok.

Koeficient zníženia dávok:

Slovensko koeficient – 0,641, Bulharsko 0,450, Rumunsko 0,493, Maďarsko 0,562, Česko 0,619.

To znamená, že Slovákom sa znižujú rodinné prídavky a bonusy o 35,9%, keďže majú nárok len na 64,1% z celkových dávok.

Znižujú sa nielen rodinné prídavky – Familienbeihilfe, ale aj bonus na deti – Kinderabsetzbetrag, ktorý je automatický vyplácaný k rodinným prídavkom.

Rodinné prídavky po znížení: (všetky znížené sumy platia len pre Slovákov pracujúcich v Rakúsku, ktorích detí žijú na Slovensku).

Vek dieťaťa

Suma za mesiac

Po znížení koeficientom

od narodenia

114,00 Eur

73,08 Eur

od 3 rokov

121,90 Eur

78,14 Eur

od 10 rokov

141,50 Eur

90,70 Eur

od 19 rokov

165,10 Eur

105,83 Eur

Príplatok pre značne postihnuté dieťa (stupeň postihnutia musí byť min. 50% a dieťa nesmie byť v stave, aby sámeho seba vedelo uživiť – potvrdenie o postihnutí dieťaťa vystavuje odborný lekár na formulári E407)

155,90 Eur

 99,93 Eur

Znižuje sa aj daňový bonus na dieťa, ktorý je vo výške 58,40 Eur. Suma po znížení je 37,43 Eur.

 

Bonusy pre samoživiteľov detí a rodín – Alleinverdienerabsetzbetrag a Alleinerzieherabsetzbetrag:

Doterajšie bonusy:

494,00EUR pri jednom dieťati – sa znižuje na  316,65 Eur

669,00Eur pri dvoch deťoch  - sa znižuje na 428,83 Eur

889,00 Eur pri troch deťoch – sa znižuje na 569,85 Eur

Na každé ďalšie dieťa sa bonus zvyšuje o 220,00 Eur  - po znížení koeficientom sa znižuje od 01.01.2019 na 141,02 Eur.

 

Kindermehrbetrag:

Výška bbonusu vo výške 250eur sa znižuje na sumu 160,25eur

Familienbonus PLUS

Mesačné zníženie dane o 125,00 Eur sa znižuje na 80,13 Eur. Ročne zníženie dane o 1.500,00 Eur sa znižuje na 961,50 Eur.

 

Či je tento zákon v súlade s európskymi právnymi predpismi, určí až Európska komisia. Až potom sa uvidí, či Rakúšania budú dávky spätne doplácať, ale sa budú meniť a prispôsobovať európske právne predpisy, ktorých zmeny musia samozrejme odsúhlasiť aj krajiny, ktorých občanov pracujúcich v Rakúsku tento zákon najviac postihol.

 

Čítajte aj:

Bonusy a Familienbonus Plus

Rodinné prídavky

 

2020-10-18

 

MTE5M2VhYm