Zmrazenie daňových čísel v Rakúsku

Finančný úrad od 4.Júla 2020 zmrazil všetky daňové čísla v Rakúsku. Pre daňovníkov to znamená, že všetky daňové čísla, ktoré boli v daný deň aktuálne platné, zostávajú navždy v platnosti a už sa nebudú meniť pri zmene príslušnosti v dôsledku zmeny pôsobiska resp. zmeny miesta vykonávania živnostenskej činnosti. Od 01.01.2021 sa je naplánovaná zmena štruktúry finančného úradu v Rakúsku a už sa nebude posudzovať daňovník podľa miestnej príslušnosti, ale vznikne jeden Finančný úrad pre celé Rakúsko s príslušnými pobočkami.

 

MTNlY