Zlúčenie zdravotných poisťovni v Rakúsku

Od 01.01.2020 došlo v Rakúsku k zlúčeniu viacerých poisťovni. Pre živnostníkov bola vytvorená nová poisťovňa SVS – Sozialversicherung der Selbständigen a to zlúčením živnostenskej poisťovne SVA  der gewerblichen Wirtschaft a poisťovne pre poľnohospodárov - Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Došlo samozrejme k zmene emailových adries. Telefónne číslo je jednotné pre všetky spolkové krajiny, kde dostanete všetky potrebné údaje ohľadom vášho poistenia – +43 50 808 808.

U zamestnancov došlo k zlúčeniu deviatich poisťovni a bola vytvorená jedna Österreichische Gesundheitskasse – ÖGK. Pobočky ale ostávajú v každej spolkovej republike a volajú sa podľa miesta svojho pôsobenia ako napr. Österreichische Gesundheitskasse Wien, Tirol, NÖ, OÖ…. Emaily boli takisto zmenené a čiastočne aj telefónne čísla.

 

MmNlOTc2