Zmena výšky rodinných prídavkov a daňových bonusov v Rakúsku od 01.01.2021

Zmena výšky daňových bonusov a rodinných prídavkov v Rakúsku na rok 2021

Štatistický úrad európskej únie vydal 01. Júna 2020 nové indexy ohľadom výšky životnej úrovne krajín EU.  Podľa toho sa mení opätovne od. 01.01.2020 aj výška daňových bonusov v rakúsku a tiež výška rodinných prídavkov, ktoré sa upravujú podľa zákona – Anpassungsverordnung z roku 2019, podľa životnej úrovne krajiny, kde dieťa žije. Index životnej úrovne vydáva pravidelne európska únia a tento index používa Rakúsko na výpočet koeficientu zníženia nižšie uvedených rodinných dávok a daňových bonusov. Životná úroveň na Slovensku je momentálne na úrovni 79,9% (pred rokom to bolo 68,00%) priemeru európskej únie. Na rok 2021 sa teda upravuje koeficient  na 0,711 (predtým 0,641) t.z. že pre Slovákov sa budú vyplácať dávky a bonusy vo výške 71,10 z celkovej výšky dávok. Slováci si týmto polepšili o niekoľko percent.  Zákon platí od 01.01.2021 pre rodinné prídavky a aj daňové bonusy. Rakúsko vydalo uznesenie o úprave dávok 29. Septembra 2020.

 

Výška rod. prídavkov na rok 2021:

Vek dieťaťa

Suma za mesiac

Po znížení koeficientom

od narodenia

114,00 Eur

81,05  Eur

od 3 rokov

121,90 Eur

86,67  Eur

od 10 rokov

141,50 Eur

100,61 Eur

od 19 rokov

165,10 Eur

117,39 Eur

Príplatok pre značne postihnuté dieťa (stupeň postihnutia musí byť min. 50% a dieťa nesmie byť v stave, aby sámeho seba vedelo uživiť – potvrdenie o postihnutí dieťaťa vystavuje odborný lekár na formulári E407)

155,90 Eur

 110,84 Eur

Znižuje sa aj daňový bonus na dieťa, ktorý je vo výške 58,40 Eur. Suma po znížení je 41,52 Eur.

 

Odpočítateľne daňové Bonusy na rok 2021

Familienbonus Plus

Familienbonus Plus do 18. roka veku dieťaťa:  1.500eur ročne  - pre Slovákov po znížení:  1.066,56eur

Familienbonus Plus po 18. roka veku dieťaťa: 500eur ročne– pre Slovákov po znížení: 355,56eur

Alleinverdienerabsetzbetrag a Alleinerzieherabsetzbetrag

Bonus pri jednom dieťati  494,00EUR– sa znižuje pre Slovákov na 351,23 Eur

Bonus  pri dvoch deťoch 669,00Eur - sa znižuje na  475,66 Eur

Bonus  pri troch deťoch 889,00 Eur– sa znižuje na 632,08 Eur

Na každé ďalšie dieťa sa bonus zvyšuje o 220,00 Eur  - po znížení koeficientom sa znižuje na 156,42 Eur.

Kindermehrbetrag vo výške 250,00eur sa znižuje pre Slovákov na 194,50eur na každé dieťa.

2021-01-03

 

MDQ5M