Zmena v paušálnych výdavkoch podnikateľa v Rakúsku

Basispauschalierung / Klienunternehmerpauschalierung

Basispauschalierung

Väčšina drobných podnikateľov v Rakúsku si uplatňuje výdavky z podnikania paušálne. Paušálne výdavky sú vo výške 12% resp. 6% pri istých druhoch živnosti. Tak je to aj u opatrovateľskej činnosti, kde si môžu živnostníci uplatniť výdavky paušálom vo výške 12%.

Popri paušálnych výdavkoch si ale môžu uplatniť aj niektoré skutočne výdavky ako výdavky za príjem tovaru, surovín, polotovarov, výdavky na zákonne poistenie, mzdové náklady a pod.

Novinkou od roku 2018 ale je, že je možné odrátať aj výdavky na cestovanie, čo sú pravidelne výdavky živnostníkov pracujúcich v Rakúsku na Turnus ako sú opatrovatelia/-ky.

Cestovné výdavky je možné uplatniť spolu s paušálnymi len za presne určených podmienok. Na vystavenej faktúre je potrebné mať uvedenú presnú výšku príspevku na cestovanie a od vodiča, ktorému je zaplatené za dopravu, potvrdenie o výdavku na tú istú sumu. Vo väčšine prípadov to nie je problém, pretože na faktúrach má veľa živnostníkov-opatrovateľov uvedený príspevok na cestu, akurát je potrebné si odkladať aj potvrdenia od šoférov. Takýto kombinovaný odpis zníži výšku poistenia aj o niekoľko stoviek za kal. rok. Pri výške výdavkov na dopravu vo výške 1.000eur sa zníži poistenie za daný rok o ca. 260eur. Čím vyššie výdavky na dopravu, tým väčšie zníženie poistenia.   

Do úvahy je ale potrebné brať aj to, že nie každý pracovník finančného úrady je oboznámený s touto zmenou a preto bude potrebné si tieto výdavky obhájiť, resp. ak Vám ich vyškrtnú podať odvolanie. To ale nie je až také komplikované, keďže ich stačí upozorniť na znenie zákona a daný paragraf ($17 EstG 1988). Je potrebné mať za každý kalendárny rok spravené zúčtovanie príjmu –  Einnahmen - Ausgaben Rechnung, výpočet obratu a základu dane. Je to v podstate povinnosť podnikateľa a v prípade kontroly sa stále predkladá kontrolnému orgánu.

Kleinunternehmerpauschalierung - nové od 01.01.2020

Od roku 2020 sa zaviedol pre drobných podnikateľov aj nový paušál vo výške 45% pre firmy zaoberajúce sa výrobou a vo výške 20% pre firmy poskytujúce služby, kde patrí aj opatrovanie - Personenbetreung. Podmienkou na uplatnenie je, že obrat firmy nesmie prekročiť sumu 35.000eur. Jednorazové prekročenie obratu do 40.000eur nie je prekážkou na uplatnenie paušálu, ak v predchádzajúcom roku nebol limit 35.000eur prekročený. Takisto podnikanie nesmie byť v danom kal. roku ukončené a ani prerušené.

Z toho vyplýva, že drobný podnikateľ  má dve možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov. Buď Basispauschalierung, alebo Kleinunternehmerpauschalierung. Pre niekoho bude výhodnejšie Basispauschalierung t.z. odpočet 12%  + výdavky na dopravu, alebo Kleinunternehmerpauschalierung vo výške 20%, kde sa ale výdavky na dopravu už nedajú odpísať. 

2021-01-12

 

OWFjZ