Zmena štruktúry finančného úradu v Rakúsku od.01.01.2021

Od 01.01.2021 sa zmenila štruktúra finančného úrad v Rakúsku.  Finančné úrady boli do 31.12.2020 rozdelené podľa územných celkov a každý fungoval samostatne. Od 01.01.2021 je už len jeden finančný úrad pre celé Rakúsko. Jednotlivé pobočky ale zostali zachované ako predtým. Dôležitou zmenou ale je, že všetky písomnosti, žiadosti, aj žiadosti o rodinné prídavky, daňové priznania sa zasielajú už len na jednu poštovú adresu:

Finanzamt Österreich, Postfach 260, 1000 Wien

Takisto je už aj pre informácie dostupné len jedno tel. číslo: +43 50 233 233,  to už bolo ale aj v roku 2020.

Jednotlivé pobočky finančného úradu je možné navštíviť len po dohodnutí presného termínu.

Spôsoby kontaktu pre jednotlivé prípady sú uvedené tu:  Kontakt z Finančným úradom.

Najlepšie je samozrejme mať zriadený prístup na FinanzOnline a kominikovať z Finančným úradom elektronicky. 

2021-01-12

 

OGI0Y2Q1