Aktualizácia stránky

Za posledné dva roky prebehli daňové zákony a zákony sociálneho zabezpečenia v Rakúsku mnohými zmenami. Z časových dôvodov nebolo možne aktualizovať údaje na stránke. Momentálne všetky údaje na stránke zodpovedajú aktuálnemu zneniu rakúskych daňových zákonov. Aktualizované sú aj formuláre ohľadom daní a sociálneho zabezpečenia.

Najdôležitejšie zmeny:

Daňové informácie

Daňové bonusy

Rodinné prídavky v AT a ich výška v roku 2024

 

NjdkZGI