Ako si uplatniť v SVA preplatenie zdravotných úkonov zaplatených v hotovosti na Slovensku

Preplácanie zdr. úkonov prebieha spravidla cez slovenskú zdr. poisťovňu, ktorá posiela žiadosť o preplatenie, lekárom vyúčtovaných nákladov, do rakúskej poisťovne.

V prípade, že si chce niekto preplatiť náklady spojené s ošetrením u zubára, je potrebné vyhľadať nezmluvného zubára t.z. zubára, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s vašou poisťovňou. Ak zubár má uzatvorenú zmluvu s vašou poisťovňou, preplatenie ošetrenia  prebieha výlučne cez slov. zdr. poisťovňu, po predložení karty poistenca, ktorá posiela preplatenie nákladov do rakúskej poisťovne a to len vo výške, podľa slovenských sadzieb za ošetrenie.  Ak prebieha ošetrenie u nezmluvného lekára, je potrebné potvrdenie zdr. poisťovne, že zubár nemá  s nimi uzatvorenú zmluvu. V tom prípade rakúska poisťovňa preplatí priamo poistencovi väčšiu časť nákladov za ošetrenie a to podľa rakúskych sadzieb. Zoznam sadzieb za jednotlivé zubárske úkony nájdete nižšie.

Na preplatenie zaplatenej sumy je potrebné zaslať do SVA:

  • Žiadosť – vypĺňa a podpisuje poistenec
  • Potvrdenia o platbách – v originály  - ak poistenec obdŕžal od lekára iba kópie, je potrebné to poznamenať na potvrdeniach, aby  SVA zbytočne nežiadala originály.
  • Lekársku správu – v nemčine

Spoluúčasť pacienta za ošetrenie u lekára je vo výške 20% z celkovej sumy t.z. že SVA prepláca len 80% nákladov za ošetrenie. Spoluúčasť sa vzťahuje na ošetrenie v Rakúsku a aj na Slovensku.

Formulár:

Žiadosť

Ceny preplácania zubárskych úkonov

 

Príbuzné Témy

Odvody - poistné

Penzijné poistenie

Nemocenské pripoistenie

2015-06-08

 

MzQ0NGI4Y