Pripoistenie rodinných príslušníkov - Mitversicherung

 

Každý poistenec v Rakúsku si môže za určitých okolností pripoistiť ku svojmu poisteniu aj svojich rodinných príslušníkov. Pripoistiť je možné:

  • Deti – manželské, nemanželské, adoptované.... , ktoré žijú s poistencom v spoločnej domácnosti
  • Manželského partnera
  • Registrovaného partnera resp. životného druha

Pripoistenie detí je bezplatné.   Pripoistenie je možné max. do 27 roka života dieťaťa(v prípade štúdia).  Je možné ho uzatvoriť buď pri žiadosti o formulár E106, alebo neskoršie vyplnením a zaslaním žiadosti  do SVA.  Spravidla sa pripoisťujú školopovinné a študujúce deti rodičov  pracujúcich v Rakúsku a podliehajúcich rakúskym právny predpisom.  Keďže sú ale deti spravidla poistencami štátu v mieste ich bydliska, nie je nutné ich pripoistenie v Rakúsku.  V prípade pobytu, alebo bydliska detí v Rakúsku je potrebné ich pripoistiť.  Každému pripoistenému dieťaťu je pridelené rakúske číslo soc. poistenia a zelená karta eCard.

Pripoistenie manžela/ky príp. životného druha/družky je spoplatnené  3,4% z vymeriavacieho základu poistenca t.z. od ca. 18€ mesačne, od 4 roku poistenia od 25€ mesačne.  Pripoistenie je aktuálne v prípade pobytu, alebo bydliska manžela/ka príp. životného partnera/ky v Rakúsku, na ktorého sa nevzťahuje žiadne povinné sociálne poistenie, či už na základe zamestnania, alebo  samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť

Príbuzné články:

Odvody - Poistné

Nemocenské poistenie

Penziné poistenie

Pripoistenie v nezamestnanosti

Dôchodkové zabezpečenie podnikateľa

2011-11-17

 

MzQzM