Zmena v registračných pokladniach

Na základe podnetu rôznych podnikateľských subjektov  sa Ústavný súd vo Viedni zaoberal ústavnosťou nového zákona ohľadom povinnosti zavedenia registračných pokladní.

Ústavný súd potvrdil, že zákon neodporuje ústave a ostáva v platnosti.

Zmenou ale je, že zákon vstupuje do platnosti až od 01. mája 2016  a nie už od 01. Januára 2016, ako to bolo pôvodne uzákonené a do úvahy sa berú príjmy dosiahnuté až od 01. Januára 2016 a nie príjmy dosiahnuté už v kalendárnom roku 2015, ako to bol pôvodne.

Ostatné informácie ohľadom registračných pokladní nájdete tu:

Registračné pokladne

V priebehu júna bude článok doplnený o technické informácie ohľadom fyzického zavedenia pokladní.

 

2016-04-01

 

MDA2ZjJjN