Zmeny v nemocenskom pripoistení

Výška poistného v nemocenskom pripoistení sa zvyšuje od 1.1.2017 na 30,77eur.

Dôležité zmeny sa ale týkajú vyplácania nemocenských dávok. Mení sa spôsob vypočítavania dennej nemocenskej dávky, ktorá bol v roku 2016 ešte 29,33eur. Minimálna výška nemocenských dávok, bez ohľadu na vymeriavací základ podnikateľa, sa ruší. Od 01.01.2017 sa bude vypočítavať z vymeriavaciemu základu podnikateľa v zdravotnom poistení, vypočítaného z jeho príjmu. Dôvodom je veľký nárast poberateľov nemocenských dávok, na základe čoho sa dostal systém nemocenských dávok do mínusových hodnôt.  Podnikateľ má nárok  na dávku vo výške 60% jeho denného vymeriavacieho základu.  Minimálny vymeriavací základ v zdr. poistení je pre rok 2017 vo výške 425,70eur. Z toho vyplývajú denné nemocenské dávky vo výške 8,51eur. Keďže ešte v roku 2016 bola stanovená minimálna denná dávka vo výške 29,33eur, je to veľká zmena pre poberateľov nemocenských dávok.

Minimálna denná nemocenská dávka vo výške 8,51eur sa týka podnikateľov, ktorí nepodávajú daňové priznanie v Rakúsku a platia minimálne odvody. Tí, ktorí ho podávajú, budú mať vypočítané nemocenské dávky podľa svojho skutočného príjmu.

Príklad:

Podnikateľ mal v roku 2014 príjem vo výške 10.000eur (zisk/základ dane po odrátaní výdavkov) a zaplatil na poistnom za daný kalendárny rok 3.000eur. Ročný vymeriavací základ je 13.000eur. Denný VZ z toho je 36,11eur. Nemocenská dávka na rok 2017 je 60% z tejto sumy t.z. 21,66eur.

Pre výpočet nemocenských dávok na daný kalendárny rok je smerodajný vymeriavací základ v zdravotnom poistení spred troch rokov t.z. tak ako aj na výpočet odvodov v aktuálnom roku.

Kompletné informácie o nemocenskom pripoistení nájdete tu:

Nemocenské pripoistenie

2017-01-08

 

MDYyN