Zníženie penzijného poistenia pre živnostníkov v dôchodcovskom veku

Pre  živnostníkov v dôchodcovskom veku, ktorí napriek nároku na dôchodcovské dávky o tieto nepožiadali,  platí od roku Januára 2017 úľava na penzijnom poistení vo výške 50% ich mesačných platieb. Poistencovi sa ale do penzie započítava plná suma poistenia, keďže tých ďalších 50%  za poistenca uhrádza penzijný fond. So spätnou platnosťou boli od Januára 2017  živnostníkom vrátené už uhradené platby poistného v penzijnom poistení vo výške 50% ich platieb. Táto úľava je možná max. po dobu troch rokov.  

Pre živnostníkov, ktorí nepodávajú daňové priznanie v rakúsku je mesačná platba v penzijnom poistení pre rok 2018 vo výške € 121,04 t.z.  mesačná úľava je vo výške 60,52eur. Pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie v Rakúsku, je výška úľavy podľa ich mesačnej platby, ktorá je spravidla vyššia. 

Z toho dôvodu je už teraz potrebné prehodnotiť okamžité podanie žiadosti o dôchodok, ak naň vznikne nárok. Od dátumu podania žiadosti o dôchodok zaniká nárok na túto úľavu.  Ak bude teda dôchodcovská mesačná dávka nižšia ako vyššie spomenutá úľava, je lepšie o dôchodok nepožiadať a po dobu troch rokov platiť polovičné poistné do penzijného poistenia. Ak sa stane, že dôchodcovská dávka by bol vyššia, je potrebné požiadať o dôchodok, pretože dôchodok sa spätne nevypláca a nevyplatené dávky prepadnú.  Výška dôchodku sa dá vypočítať podľa ročných vymeriavacích základov a podľa dĺžky platenia poistného.  Pre výpočet ma kontaktujte-platí pre klientov.

Čítaj:

Penzijné poistenie

 

MjM1OTQx