Je Sachbezug(vecná dávka) príjem podnikateľa v Rakúsku?

V prvom rade je potrebne objasniť, čo je to vlastne Sachbezug.  Sachbezug je vecný (nepeňažný) príjem zamestnanca. Ak zamestnancovi poskytne zamestnávateľ  napr. bezplatné ubytovanie a stravu, zamestnanec získa isté zvýhodnenie od zamestnávateľa – nepeňažný prijem. Jednotlivé výhody poskytnuté zamestnávateľom sa ale pripočítavajú k príjmu zamestnanca ako peňažný prijem. Peňažnú výšku týchto poskytnutých výhod stanovuje v Rakúsku zákon – Sachbezugswerteverordnung.  Zákon sa ale týka pracovného vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec.

Väčšina opatrovateľov  ale vykonáva v Rakúsku opatrovateľskú činnosť - Personenbetreuung- na živnosť. Živnostník si odmenu za svoje služby dohaduje so svojím klientom. Za svoje služby môže požadovať ľubovoľnú sumu, na ktorú sám ohodnotí svoju prácu. Samozrejme, aby mohol vykonávať svoju prácu, musí si nájsť aj klienta, ktorí z jeho požiadavkami bude súhlasiť resp. musia nájsť spoločnú dohodu, čo sa týka odmeny za poskytnuté služby, spôsob vykonávania práce a pod. Opatrovateľ musí samozrejme dodržať zákonom stanovené povinnosti pri poskytovaní opatrovateľských služieb, ktoré mu stanovuje zákon. V rámci toho je najlepšie, ak sú podmienky odmeny za poskytnuté služby uzatvorené zmluvne- nie je to ale povinnosť. Je to ale nevyhnutné napr. pri žiadosti o rod. prídavky v rakúsku a pod. , kde sa musí zmluva predkladať finančnému úradu.

Rozdiely medzi zamestnaním a živnosťou som z dávnejšie popísal  tu:

Právomoci, oprávnenia a povinnosti opatrovateľov v Rakúsku

Je teda jasné, že ak si živnostník v rakúsku dohaduje svoju odmenu za svoju prácu sám, nie je povinní automaticky priznávať do prijmú niečo, čo sa naň nevzťahuje, keďže zákon o vecných príjmoch - Sachbezugswerteverordnung sa týka zamestnaneckého pomeru a nie živnostenskej činnosti.  

V roku 2008 Rakúsko oficiálne umožnilo vykonávanie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku a zverejnilo aj odporúčanie ohľadom príjmu resp. ako si počítať príjmy a odrátavať výdavky.  Odporúčanie z roku 2008 bolo aktualizovane k dátumu 01.01.2021 resp. staré odporúčanie bolo odkopírované a uvedený nový dátum. Odporúčanie nájdete tu:   Personenbetreuung

V tomto odporúčaní sú už uplatnené nové paušálne výdavky platne od roku 2020 - Klienunternehmerpauschalierung

Podotýkam, je to len odporúčanie, nie zákon a ani nariadenie. Viac ako toto odporúčanie, je potrebné sa riadiť znením zákona, pretože aj toto odporúčanie je neúplne a dosť zavadzajúce pre tých, ktorí nepoznajú znenie zákonov. Tie sa za ten čas dosť zmenili.

Požiadal som aj finančný úrad o vyjadrenie k týmto vecným príjmom v rámci opatrovateľskej činnosti vykonávanej na živnosť. Keďže v podstate ani nevedeli o čo ide, bolo im zaslané ich odporúčanie, ktoré zverejnili pre opatrovateľskú činnosť vykonávanú na živnosť- Personenbetreuung. Vyjadrenie finančného úradu je, že je to len odporúčanie. Uplatňovanie vecných príjmov je u živnostníkov s cieľom pokryť náklady spojené so spoločným využívaním životného priestoru a potrebného stravovania.  Pričom ale objasnili, že zákon o vecných príjmoch sa týka výlučne zamestnaneckého pomeru.

Zhrnutie:

Sachbezug teda nie je príjmom opatrovateľa, pracujúceho v Rakúsku na živnosť, pokiaľ to sám takto nechce, resp. si to nedohodne so zmluvným partnerom, ktorým je v podstate pacient, alebo zastupujúca osoba, z ktorou sa zmluva podpisuje. Všetky platové podmienky si opatrovateľ dohaduje s pacientom resp. zastupujúcou osobou.

Ak si to niekto nevie obhájiť pred finančným úradom a chce si to dať radšej do príjmu, má možnosť si uviesť namiesto plnej sumy 196,20Eur, len sumu za stravu, čo prestavuje 8/10 z celkovej sumy, teda – 156,96Eur. Dôvodom je to, že od roku 2018 sa zmenil zákon a pre Sachbezug ohľadom bezplatného ubytovania platí: 

 - Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi bezplatné alebo lacnejšie ubytovanie (byt, izbu), na ktoré sa nevzťahujú životné záujmy zamestnanca a ubytovacia jednotka je do 30m2,neuplatnuje sa žiadny Sachbezug.

 - Ak je poskytnuté ubytovanie vo veľkosti od 30m2 do 40m2, znižuje sa Sachbezug o 35%, ak ubytovanie v blízkosti pracoviska poskytuje ten istý zamestnávateľ najviac na dvanásť mesiacov.

V každom prípade sa každý prípad posudzuje zvlášť a živnostník – v našom prípade opatrovateľ- musí sám zhodnotiť, aké sú podmienky v mieste výkonu práce, čo všetko má k dispozícii a v akom rozsahu, a v prvom rade, či si klient uplatňuje aj výdavky vo vlastnom daňovom priznaní za poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravu. Ak sa klient rozhodne, že výdavky za poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravu bude znášať sám a ani nemá v pláne si uplatňovať tieto výdavky v daňovom priznaní, nie je vôbec potrebne, si navyšovať prijem o vecné dávky - Sachbezüge.

2021-01-10

 

ZGM1NTQyO