Odvody do soc.poisťovne-SVA » Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Všetci opatrovatelia ako samostatne zárobkovo činné osoby sú v Rakúsku zaradení do povinného sociálneho poistenia a sú povinní odvádzať odvody pre správcu tohto poistenia. Správcom tohto poistenia je Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft – SVA).

Čo všetko je zahrnuté v sociálnom poistení:

  • dôchodkové poistenie - Pensionsversicherung - PV (podľa rakúskeho zákona o živnostenskom sociálnom poistení (GSWG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz)
  • zdravotné poistenie - Krankenversicherung   - KV ( podľa GSWG)
  • úrazové poistenieUmfallversicherung - UF (podľa ASWG)
  • dôchodkové zabezpečenie SZČO -  Selbständigenvorsorge - SV (SZČO – Samostatne zárobkovo činné osoby)

Vznik poistenia

Poistenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Stačí jeden deň poistenia v mesiaci a odvody sa za uvedený mesiac platia v plnej výške. SVA je o vzniku poistenia nového poistenca upovedomená živnostenským úradom okamžite po otvorení živnosti. Nie je potrebné osobitné prihlásenie do SVA.

Výnimky z poistenia

Existujú dve výnimky:

  • Výnimka z poistenia pri pozastavení živnosti zahŕňa dôchodkové, zdravotné, úrazové poistenie a dôchodkové poistenie SZČO.V prípade pozastavenia živnosti sa poistné neodvádza. Pozastavenie živnosti sa oznamuje príslušnej hospodárskej komore. Tá automaticky oznamuje pozastavenie živnosti na SVA.O pozastavení živnosti čítajte TU.
  • Výnimka z poistenia pri tzv. ,,nevýznamných príjmoch“ – zahŕňa dôchodkové a zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie SZČO. Nezahŕňa úrazové poistenie. O výnimku je možné požiadať SVA pri nízkych príjmoch, ak za posledných 60 kalendárnych mesiacov existovalo povinné poistenie nie viac ako 12 mesiacov, ročný čistý obrat nepresiahne 30.000 EUR a príjmy v jednom roku nepresiahli výšku 4 515,12€. Ak sociálna poisťovňa (SVA) zistí, že príjem presiahol stanovenú hranicu za uplynulé daňové obdobie, ušlé poistné potom vymáha spätne.

POZOR!!! Pri platnosti alebo uplatnení si výnimiek z povinného poistenia, nemá poistenec nárok ani na dávky vyplývajúce z tohto poistenia t.z.,že všetky úkony spojené zo zdravotným ošetrením si poistenec hradí sám a nemôže uplatniť ani zápočet  rokov do dôchodku.

Príbuzné články:

Odvody do SVA

Penzijné poistenie

Dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge

Nemocenské poistenie

Pripoistenie rodinných príslušníkov

2012-10-06

YWZiNzczN